Health- and Social Sector


EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (April 2022)
: 06.04.2022
: Finnish
: Helsinki
EuSim Simulation Instructor Level 1 (April 2022)
: 30.03.2022
: Swedish
: Helsinki
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (February 2022)
: 16.02.2022
: Finnish
: Helsinki
Näringslära 5 sp
: 02.02.2022
: Swedish
: Helsingfors
Idrottsnäring 5 sp
: 31.01.2022
: Swedish
: Helsingfors
Luustohoitajan Täydennyskoulutus
: 25.01.2022
: Finnish
: Helsinki
Anestesiahoitajan täydennyskoulutus 15 op
: 11.01.2022
: Finnish
: Helsinki
Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 sp
: 11.01.2022
: Swedish
: Helsingfors
EuSim simulaatio-ohjaajan peruskurssi (November 2021)
: 17.11.2021
: Finnish
: Helsinki
Future Healthcare Leadership 10 credits
: 26.10.2021
: English
: