Utveckla barns emotionella och sociala kompetens – Grupphanteringsprogram för personal inom småbarnspedagogiken och lågklasserna

Short course

Date: 21.01.2022 - 27.04.2022
: Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.
: 07.01.2022
: Swedish
: Helsingfors
: Eva Edgren
See the swedish page for more information.

Back to list