Utveckla barns emotionella och sociala kompetens – Grupphanteringsprogram för personal inom småbarnspedagogiken och lågklasserna

Kort kurs

Date: 21.01.2022 - 27.04.2022
: Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna.
: 07.01.2022
: Svenska
: Helsingfors
: Eva Edgren

Metodens främsta målsättning är att öka personalens kunskap i hur använda positiva och proaktiva samt disciplinära strategier med barngruppen. Via det öka personalens medvetenhet om hur stöda barnens sociala utveckling och färdigheter i problemlösning och hur agera vid störande beteenden.

Forskningsbaserad arbetsmetod:

-       Minskar barnets negativa beteende i grupp

-       Förstärker barnets självkänsla

-       Ökar barnets akademiska färdigheter och prosociala beteende

-       Minskar negativ kritik mot barnet

-       Ökar personalens färdigheter att hantera en barngrupp

-       Ökar personalens mängd av beröm och uppmuntran 

 

Delområden i utbildningens workshoppar:

 

 

                          1.Proaktiva metoder ger barnet större möjligheter att lyckas

2.Att lyfta fram positivt beteende i gruppen

3.Belöningar för att öka barnets motivation

4.Metoder för att ingripa i barnets störande beteende och minskandet av störande beteende gruppen

5.Få grepp över dåligt beteende med hjälp av konsekvenser 

6. Att lära barnen problemlösning och vänskapsfärdigheter

 

Utbildningshelheten är 6 dagar och kursdagarna förverkligas med 2-3 veckors mellanrum under våren 2022. Utbildningen språk är svenska men vi använder oss av både svenskt och finskt föreläsningsmaterial.

 

Utbildningsplats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1

Utbildningens datum: fredag 21.1, onsdag  9.2, onsdag  2.3, fredag  25.3, fredag  8.4 och onsdag  27.4 2022. Utbildningsdagarna är mellan klockan 8.45 - 16 med 1h lunchpaus. Det finns en lunchrestaurang på Arcada

Utbildningens omfattning: 5 sp, för intyg behöver eventuell frånvaro kompletteras.

Deltagarantal: max.18


Tillbaka till listan